B&B Tools AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2003 00:00 CET

* Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 18% till 118 MSEK (100).
* Nettoomsättningen uppgick till 2 926 MSEK (2 908).
* Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 110 MSEK (97).
* Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten - uppgick till 174 MSEK (184) för perioden.
* Nordens största partnerkedja för industriåterförsäljare bildad under namnet TOOLS.


Läs mer! Ladda ner hela dokumentet.Delårsrapport 1 april – 31 december 2002

--------------------------------------------------------
Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och
förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument,
diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till vård, industri och forskning.
Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda.