Enlight AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:40 CET

Januari - september 2003
Enlight AB (publ)

Fortsatt förbättring av resultat

* Omsättning för kvartalet 8,7 MSEK (9,0).
* Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till -4,3 MSEK (-8,2).
* Intäkter från befintliga kontrakt växer - förskjutning av större
säljprojekt.
* Prognos om positivt resultat för fjärde kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Doverholt, VD Enlight AB
Urban.Doverholt@enlight.net, 08-597 960 00