Acando

DELÅRSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:51 CEST

FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005
Positiv utveckling av Stockholmsmarknaden

De första nio månaderna 2005 jämfört med de första nio månaderna 2004

· Nettoomsättningen ökade till 446 MSEK (441).
· Rörelseresultatet ökade till 24 MSEK (18), en ökning med 30 %.
· Resultat efter skatt uppgick till 24 MSEK (8), en ökning med 200 %.
· Resultat per aktie uppgick för perioden till 0,41 SEK (0,13).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 MSEK.
· Förvärv av aktier i WMG AS, partnerskap för tillväxt i Östeuropa.

Tredje kvartalet 2005 jämfört med tredje kvartalet år 2004

· Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till 121 MSEK (115)
· Rörelseresultat blev 3 MSEK (3).
· Betydelsefulla kundavtal har tecknats med bl.a. Gambro, Stockholms stad och Volvo. Nytt strategiskt partneravtal har tecknats med AstraZeneca.


”Säsongsvariationen 2005 följer mönstret från 2004, vilket betyder låg intäktsnivå under juli och augusti, som sedan markant ökar under perioden september – december. Glädjande är att Stockholmsmarknaden nu har stabiliserat sig och där råder nu en god efterfrågan”, säger Lars Wollung VD och koncernchef AcandoFrontec.


Mer information
Lars Wollung, VD och koncernchef telefon 0730-21 14 26
Bertil Carlsén, vice VD, finanschef telefon 0730-21 10 92
Jan Rehn, Informationschef telefon 031-345 32 43
Finansiell information finns även på hemsidan www.acandofrontec.se


AcandoFrontec är ett konsultföretag som tillsammans med kunderna identifierar och genomför verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Mätbara förbättringar skapas genom att utveckla processer, organisation och IT. Konsulterna förstår och är djupt förankrade i informationsteknik men vår passion är förbättringar av kundernas verksamhet. Arbetssättet kännetecknas av ett starkt resultatfokus och ansvar för att kunden snabbt får ut förväntad effekt. AcandoFrontec skall av kunderna uppfattas som den lokala och nära partnern som kan ta sig an såväl enkla som stora och komplexa uppdrag.
Företaget har drygt 500 medarbetare på fem kontor i Sverige.
AcandoFrontec är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har tickerkod AFAB.