Metromark Hospitality Group AB

DELÅRSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:43 CEST

METROMARK HOTELS HOLDING AB: DELÅRSRAPPORT

Styrelse och VD för Metromark Hotels Holding AB (publ) lämnar följande delårsrapport för verksamheten
01/01–31/06 2007

Nettoomsättning uppgår till 0.

Resultat efter skatt uppgår till -1 018 209.

Resultat per aktie uppgår till -0,02.

Bolaget startade sin verksamhet under sommaren 2006, jämförelsesiffror avseende föregående år saknas.

Rörelsen har under perioden belastats med emissionskostnader, byggnation av "show-room" för hotellrum, marknadsföring samt konceptutveckling.

Kostnader av engångskaraktär uppgår till ca 700 kkr.

Likviditeten är god. Medel skall användas för investeringar i verksamheten.

Konceptutvecklingsfasen är slutförd och verksamheten går in i en ny fas av etableringar av hotellrörelser. Verksamheten följer därmed plan.

Bolagets verksamhet utvecklas enligt plan

- På Ystadvägen 22 i Malmö har bolaget valt att etablera ett "show-room". Lokalen fungerar idag som en plattform för försäljning och marknadsföring av Moment Hotels franchisekoncept. I lokalen finns en fullskalig version av ett Moment Hotels-rum för att på ett tydligt sätt kunna demonstrera konceptets styrka gentemot presumtiva kunder, aktieägare och media.

- Bolaget har också i samarbete med en strategisk partner utvecklat ett boknings- samt incheckningssystem. Vid ankomsten, till ett av våra blivande hotell, möts kunden av en datoriserad incheckningsterminal i vilken kunden enkelt hanterar val av rum, incheckning samt bokning av frukost och andra tillval. Hotellkonceptet inrymmer ingen betjänad form av restaurangverksamhet.

- Bolagets för i dagsläget diskussioner med flertalet starka presumtiva franchisetagare samt fastighetsägare avseende fastigheter på centrala platser i intressanta storstäder. Bolaget har också tecknat ett antal avsiktsförklaringar om att tillsammans utvärdera möjligheterna för gemensamma hotelletableringar. Bland dessa kan nämnas den expansiva hotellkedjan Winn Hotels som f.n. opererar elva hotell inom Sverige och omsätter ca 350 MKR.

- Bolaget för också diskussioner med flertalet varumärkesstarka företag med avsikt att forma allianser för att samverka med varumärke och koncept.

- Idag består Metromarks organisation av ett tiotal resurspersoner som arbetar utan löpande ersättning. Bolagets första anställningar kommer att ske i samband med öppnandet av bolagets första hotell då det planeras att heltidsanställa en VD samt en Marknadschef.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Lundeborg, VD Metromark Hotels