scan coin

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 14:36 CET

* Periodens resultat + 280 000 kr, 1 öre per aktie.
* Push har förvärvat 60 procent av aktierna i Systematiska Fonder AB.
* Push har förvärvat 5 998 117 aktier i Displayit AB (publ).

Push Development har genom sammanlagt tre förvärv – varav det första under rapportperioden och de två övriga under 2 kv. 2003/2004 – förvärvat sammanlagt 60 procent av rösterna och kapitalet i Systematiska Fonder AB. Systematiska Fonder bedriver systematisk kapitalförvaltning. Förvaltningen startade i mars i år och bygger på Asset Management Decision Tool (AMDT). Detta kapitalför-valtningsverktyg har Systematiska Fonder exklusiv rätt att använda i Sverige. AMDT är ett helt datoriserat och mäter relativa förändringar i aktiemarknadens volatilitet.

Systematisk Fonder AB har fyra regionala fonder – Stockholmsfonden, Västgöta- Smålandsfonden, Bohusfonden samt Skånefonden. Fonderna tar inte ut några förvaltningsavgifter av sina kunder, utan enbart del av den faktiska avkastningen.

Systematiska Fonder AB är ett fondbolag under Finansinspektionens tillsyn. Förvärven kräver inspektionens godkännande.

Push har förvärvat 5 998 117 aktier i Displayit AB (publ).

Periodens resultat uppgick till +280 000 kr, dvs 1 öre per aktie baserat på 41,5 miljoner aktier. Intäkterna består av försäljning av aktier i Netrevelation Holding AB. Hela innehavet är nu avyttrat.

Denna rapport är ej granskad av bolagets revisor. Rapport för 1-2 kv. 203/2004 kommer att offentliggöras den 23 februari 2004.

Frågor besvaras av Carl-Johan Kjellander 070-796 14 38. Se även www.pushdevelopment.com och www.systematiska.se.

Göteborg den 24 november 2003
Push Development AB (publ)