Sardus AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:34 CEST

Stabil resultatutveckling i Sverige
Oförändrad helårsprognos

- Nettoomsättningen ökade med 3% och uppgick till 1 300 Mkr (1 264)
- Resultat före skatt uppgick till 60 Mkr (70)
- Resultat efter skatt uppgick till 39 Mkr (46)
- Resultat per aktie uppgick till 3,99 kr (4,75)
- Oförändrad helårsprognos: Resultatet i nivå med 2003 (110 Mkr)

Ytterligare information lämnas av VD Ragnar Bringert på telefon 042-37 02 50 alt 070-593 62 73.

Sardus är en av Sveriges ledande tillverkare av påläggsprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Produkterna marknadsförs under välkända och starka varumärken såsom t.ex. Pastejköket, Arbogapastej, Lönnebergaskinka, Onsalakorv, Charkdelikatesser, Gea?s blodpudding, Falbygdens Ost , 3-Stjernet m.m.
Sardus är noterat på Stockholmsbörsens A-lista.