JC Jeans Company

Delårsrapport 2003-01-01 - 2003-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 17:09 CEST

* Rörelsens intäkter uppgick till 806,6 Mkr (863,3), en minskning med 6,6 procent.
* Rörelseresultatet blev -72,4 Mkr (0,4).
* Resultat efter skatt var -55,4 Mkr (-2,3).
* Bruttovinstmarginalen ökade till 34,7 procent (33,6).
* Rörelsemarginalen var -9,0 procent (0,0).
* Resultat per aktie blev -5,96 kr (-0,24).
* Valutadifferens och kostnader av engångskaraktär om cirka 50 Mkr belastar periodens resultat.
* Arbetet med åtgärdsprogrammet fortgår och intensifieras.
* Antalet egna butiker har sedan årsskiftet ökat med 11 och uppgår till 89 av totalt 277.

Mölnlycke den 15 augusti 2003
JC AKTIEBOLAG (publ)

Thommy Nilsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 0709-172375.