JC Jeans Company

Delårsrapport 2003-01-01 - 2003-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 19:22 CEST

· Rörelsens intäkter uppgick till 1 296,0 Mkr (1 369,1), en
minskning med 5,3 procent.
· Rörelseresultatet blev -75,0 Mkr (-3,7).
· Resultat efter skatt var -62,8 Mkr (-6,2).
· Bruttovinstmarginalen ökade till 35,6 procent (32,9).
· Rörelsemarginalen var -5,8 procent (-0,3).
· Resultat per aktie blev -6,76 kr (-0,67).
· Valutadifferens och kostnader av engångskaraktär om 81 Mkr belastar resultatet för perioden januari - september 2003.
· Det tredje kvartalets rörelseresultat, exklusive kostnader av engångskaraktär om 31 Mkr, uppgick till 28,4 Mkr (-4,0).
· Antalet egna butiker har sedan årsskiftet ökat med 10 och uppgår till 88 av totalt 274.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Mölnlycke den 22 oktober 2003

JC AKTIEBOLAG (publ), organisationsnummer 556468-8991
Rapporten är avgiven av

Thommy Nilsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 0709-172375.