MSC Konsult AB

Delårsrapport 2003-09-30 (9 månader)

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 08:54 CET

Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (42,0) mkr
Resultat efter skatt uppgick till -4,8 (-5,5) mkr
Resultat per aktie uppgick till -1,51 (-1,73) kr
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgår till 22,4 (25,7) mkr

För ytterligare information vänligen kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06