Netwise AB

Delårsrapport 2003 för Netwise 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:32 CEST

Fortsatt vinst och positivt kassaflöde

April - juni

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,0 MSEK (-9,7)
· Omsättningen uppgick till 22,7 MSEK (22,3)
· Positivt kassaflöde 4,5 MSEK (-8,3)
· Väsentliga order från Sola Kommun (Norge), Kommunedata
(Danmark), KPMG (Tyskland) och Västerbottens Läns Landsting
· Förvärv av Eiknes Vakans

Januari - juni

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,0 MSEK (-15,4)
· Omsättningen ökade med 19 % till 48,0 MSEK (40,4)

För ytterligare information kontakta:
Anders Wahlström, verkställande direktör, 0730-55 20 17 anders.wahlstrom@netwise.se

Jan Benjaminson, finansdirektör, 070-666 93 88 jan.benjaminson@netwise.se