JC Jeans Company

Delårsrapport 2004-01-01 – 2004-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 17:22 CEST

Perioden januari-september 2004

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 286,2 Mkr (1 296,0), en minskning med 0,8 procent
• Rörelseresultatet har förbättrats och uppgick till 1,4 Mkr (–75,0). I resultatet för perioden ingår kostnader av engångskaraktär om 18,0 Mkr (81,0).
• Bruttovinstmarginalen ökade till 38,7 procent (35,6)
• Resultat efter skatt uppgick till –6,2 Mkr (–62,8)
• Resultat per aktie uppgick till –0,67 kr (–6,76)

Tredje kvartalet 2004

• Rörelsens intäkter uppgick till 508,9 Mkr (489,5), en ökning med 4,0 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 9,7 Mkr (–2,6) och resultat efter skatt var 2,0 Mkr (–7,4). I resultatet för kvartalet ingår kostnader av engångskaraktär om 18,0 Mkr (31,0) avseende avveckling i Tyskland och omorganisation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 031-334 51 24