Tivox AB

DELÅRSRAPPORT 2004-01-01 – 2004-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 15:23 CEST

•Genomförd nyemissionen förbättrade Tivox finansiella situation och har stärkt förtroendet från kunder och leverantörer.

•Tidigare uteblivna leveranser från vissa leverantörer ger fortsatta förseningar vilka gjort att affärsområde Automation visar förlust även i Q3.

•Orderingången har varit god och orderstocken har ökat under perioden, bland annat har ett antal större beställningar på automationssystem erhållits från t.ex. Collins & Aikman och Amada, samt en mikrovågstunnel inom livsmedelsindustrin, genom Micvac.

•Affärsområde Industri visar ett resultat på 4,3 MSEK jämfört med föregående års -2,7 MSEK.

•Omsättningen blev 168,6 MSEK (229,1) jämfört med 181,8 MSEK föregående år för jämförbara enheter.

•Koncernens rörelseresultat blev -13,5 MSEK (-49,8).

•Resultat efter finansnetto blev -17,5 MSEK (-65,2).

•Resultat efter skatt blev -14,7 MSEK (-62,7).

•Resultat per aktie* blev -2,17 SEK (-9,94).


För mer information, kontakta
Tivox AB:
Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil: 0703-02 33 50