Netwise AB

Delårsrapport 2004 för Netwise AB (publ) 1 januari – 30 september

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:46 CEST

Netwise: Fortsatt internationell tillväxt

• Omsättningen för årets nio månader ökade med över 9 procent och uppgick till 71,2 MSEK (65,0 MSEK motsvarande period föregående år)
• Resultatet efter finansiella poster för samma period uppgick till 4,4 MSEK (6,4)
• Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 13 procent och uppgick till 19,1 MSEK (16,9)
• Resultatet efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,5)
• Väsentliga order från DM-data och Ramböll i Danmark, Siemens i Norge, Rainbow ICT i Tyskland samt Landisbanki på Island.


Stockholm den 21 oktober 2004


Netwise AB (publ.)
Anders Wahlström, VD


För ytterligare information kontakta:
Anders Wahlström, VD, 0730-55 20 17, anders.wahlstrom@netwise.se
Jan Benjaminson, CFO, 070-666 93 88, jan.benjaminson@netwise.se