JC Jeans Company

DELÅRSRAPPORT 2005–01–01 – 2005–09–30

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:07 CEST

Fortsatt kraftigt förbättrat resultat

JANUARI–SEPTEMBER 2005
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 276,0 Mkr (1 286,2) en minskning med 0,7 procent.
• Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 58,8 Mkr (7,2).
• Bruttovinstmarginalen minskade till 38,1 procent (38,7) på grund av färre egenägda butiker.
• Resultat efter skatt uppgick till 39,8 Mkr (–1,0).
• Resultat per aktie uppgick till 2,14 kr (–0,05).

TREDJE KVARTALET 2005
• Rörelsens intäkter uppgick till 500,4 Mkr (508,9), en minskning med 1,6 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 36,8 Mkr (11,7).
• Bruttovinstmarginalen minskade till 35,4 procent (37,9).
• Resultat efter skatt var 25,2 Mkr (3,8).
• Resultat per aktie uppgick till 1,36 kr (0,20).

ÖVRIGT
• Rörelseresultatet rullande tolv månader uppgick till 103,7 Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 5,9 procent.
• Styrelsens målsättning under 2006 är att öppna 30 nya butiker varav 13 är beslutade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thommy Nilsson, VD och koncernchef, telefon 031-334 51 24/0709-17 23 75


KORT OM JC
JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.
Antalet butiker uppgick per den 30 september 2005 till 263 (274). JC äger 91 (97) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare.

JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens intäkter under perioden uppgick till 1 276,0 Mkr. Motsvarande siffror för 2004 var 1 286,2 Mkr.

Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker under året uppgick till 1 637,6 Mkr, jämfört med 1 613,1 Mkr samma period föregående år.