Karolin Machine Tool AB, KMT

Delårsrapport 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:23 CEST


1 januari – 31 mars

• Orderingången uppgick till 348 Mkr (299) – en ökning med 16%.
• Nettoomsättningen uppgick till 337 Mkr (278) – en ökning med 21%.
• Rörelseresultatet uppgick till 25 Mkr (-5).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 12 Mkr (19).
• Resultat per aktie uppgick till 1,20 kr (1,90).
• Efter periodens slut förvärvades amerikanska Aqua-Dyne för 79 Mkr.