Wise Group

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:14 CEST

1 januari - 30 september 2003

· Omsättningen för perioden januari till september steg med 28,6
procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till
22,7 Mkr (17,7). Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 40,2
procent och uppgick till 7,5 Mkr (5,3).

· Resultat efter skatt för perioden januari till september
uppgick till -18,3 Mkr (-22,6). Resultat efter finansiella poster för
tredje kvartalet uppgick till -5,2 Mkr (-8,7).

· Resultat per aktie för perioden januari till september uppgick
till -0,60 kr (-2,87), efter utspädning -0,60 kr (-2,87). Resultat per
aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,17 kr (-1,10), efter
utspädning -0,17 kr (-1,10).

· I augusti övertecknades företrädesemissionen i Sign On. På
grund av den stora efterfrågan genomfördes även en riktad emission. De
båda emissionerna gav tillsammans ett nettotillskott i kassan om ca. 20
Mkr. Totalt har bolaget under perioden erhållit 32,6 Mkr.

· Den 19 september förvärvade Sign On konkursboet efter Netmaker
Secure Payments. Netmaker förvärvades mot en kontant ersättning om 3 Mkr.

Netmakers produkt BgCom passar väl in i Sign Ons befintliga
produktsortiment där uppenbara synergifördelar föreligger.

Om Sign On
Sign On är ett programvaruföretag som erbjuder en helhetslösning för att
alla snabbt och kostnadseffektivt skall kunna få tillgång till
elektroniska blanketter och dokument samt skicka information via
Internet, med eller utan elektronisk signatur. Sign Ons verksamhet är
fördelad på fyra affärsområden; FormPipe, Sign On Solutions
(Blankettarkiv), Sign On Blanketthotell/blankettkonstruktion och
Netmaker. Verksamheten finns i Danderyd och i Helsingborg med totalt 58
anställda.

Kontaktperson:
Jan Werne Verkställande Direktör Sign On i Stockholm AB (publ)
Svärdvägen 3B, Box 22, 182 11 Danderyd, orgnr. 556431-0067
Tel: 08-555 290 08, 070-848 25 40, e-post: jan.werne@signon.se