Ecovision AB

Delårsrapport 3-2006

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:01 CET

• Intäkterna under perioden uppgick till 44,8 Mkr (46,1). Intäkterna under 3:e kvartalet ökade med 12% jämfört med samma period föregående år

• Rörelseresultatet under 3:e kvartalet uppgick till 1,9 Mkr (1,1). Eftersom första halvåret belastades med strukturkostnader motsvarande 1,2 Mkr blev resultatet under januari-september 1,8 Mkr (3,3)

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 2,0 Mkr (3,6)

• Vinst per aktie blev 1,13 kr (1,99)

• Ecovision har inga räntebärande skulder och de likvida medlen uppgick 24,2 Mkr (24,7)

• Ecovision förvärvar SIX och Ecovision bildar med SIX en nordisk koncern för finansiell information med franska Fininfo som huvudägare

• Genom samgåendet skapas en av Nordens största aktörer inom professionell finansiell information med en omsättning proforma för 2005 på 225 Mkr att jämföras med Ecovisions omsättning på 60 MkrFör ytterligare information: Per Rastin, VD,
telefon 031-68 46 63, e-mail: per@ecovision.se
Ecovisions hemsida: www.ecovision.se