Borås Wäfveri AB

Delårsrapport 3:e kvartalet - Förstärkt finansiell ställning skapar utrymme för offensiva marknadssatsningar

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 14:42 CEST

Jan-sept 2005


Koncernen i sammandrag

· Omsättningen uppgick till 650,3 ( 802,8 ) MSEK, för jämförbara enheter.

· Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 0,1 (-28,0) MSEK för jämförbara enheter.

· Det ackumulerade rörelseresultatet uppgick till -18,4 ( - 41,3 ) MSEK, för jämförbara enheter.

· Finansiell rekonstruktion av koncernens lån med positiv resultateffekt om 75 MSEK varav 15 MSEK påverkar kvartalet positivt och resterande del påverkar fjärde kvartalet.

· Resultat före skatt uppgick till – 22,2 ( 26,6 ) MSEK.

· Resultatet efter skatt uppgick till – 22,1 ( 26,6 ) MSEK.

· Soliditeten har förbättrats till 23,1 ( 19,8 ) %. Vid årets slut beräknas den vara väsentligt bättre.

· Avyttringen av koncernens fastighetsbestånd går enligt plan.

· Resultatet före skatt, efter positiv påverkan av intäkter i samband med förvärv av lån, kommer att bli positivt för koncernen under 2005. Detta är en förbättring mot tidigare lämnade framtidsutsikter.

· Resultat per aktie uppgick till – 5,02 ( 6,05 ) kronor.Information:
Thomas Widstrand, CEO tel: 033 – 17 03 27, 0705 – 47 18 10
Kjell Thörnbring, CFO tel: 033 – 17 03 36, 0703 – 11 90 25