Nobel Biocare Holding AB

Delårsrapport 3, januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 08:56 CEST

22 oktober 2003 Nobel Biocare-koncernen

Positiv försäljningsutveckling och fortsatt resultattillväxt i tredje kvartalet
·Nettoomsättningen ökade med 17,4% i lokala valutor, exklusive försäljning av Gore produkter, i det tredje kvartalet; 14,3% inklusive försäljning av Gore produkter. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader 2002, ökade med 15,7% och uppgick till 16,2 MEUR i det tredje kvartalet.
·Under de första nio månaderna 2003 ökade nettoomsättningen med 16,7% i lokala valutor, exklusive försäljningen av Gore produkter, och uppgick till 236,8 MEUR; 15,3% i lokala valutor inklusive försäljningen av Gore produkter. Rörelseresultatet, före omstruktureringskostnader 2002, ökade med 18,9% och uppgick till 57,3 MEUR under de första nio månaderna 2003. I lokala valutor ökade rörelseresultatet med 42,8%.
·Nettoresultatet ökade med 76,9% till 44,4 MEUR under de första nio månaderna 2003.
·Vinst per aktie ökade med 76,0% till 1,76 EUR under de första nio månaderna 2003.
·De tidigare kommunicerade vinstmålen för 2003 om en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 26-28% och en rörelsemarginal på 23-25% kommer att uppnås. Nettotillväxten förväntas hamna i närheten av 20% i lokal valuta (exklusive försäljningen av Gore produkter).

Ytterligare information:
Harrieth Sundaeus, Ekonomi & Finans, telefon 031-81 88 48, mobil 0708-8188 48 Gunilla Ekholtz, Investor Relations, telefon 031-81 88 36, mobil 0708-8188 36