Ledstiernan AB

Delårsrapport 3, januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:21 CEST

* Resultatet efter skatt för niomånadersperioden blev - 17,7 mkr = -0,13 kr/aktie
(- 63,9 mkr = -0,47 kr/aktie).

* Eget kapital uppgick till 452 mkr = 3,22 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 99%.

* Periodens investeringar uppgick till 52 mkr (65 mkr) varav 38 mkr avsåg följdinvesteringar i befintlig portfölj.

* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 85 mkr = 0,60 kr per aktie och innebär en fortsatt hög likviditetsreserv. Totalt följdinvesteringsbehov i befintlig portfölj efter kvartal 3 följer plan och uppgår till ca 15 mkr.

* Nettoinvestering i Aspiro motsvarande 3,9 % ägande efter viss avyttring av aktier tecknade under nyemissionsgarantin.

* Japanska NEC har tecknat nytt OEM-avtal med ipUnplugged samt investerat 2 MUSD i bolaget.

* MMG har lanserat den amerikanska filmkanalen Showtime.

* Hotsip och Nokia inleder samarbete kring IP multimediatjänster.

* Flera strukturförvärv i portföljen; Mint har förvärvat finska Payway och Voice Provider har förvärvat en enhet från CSC.


Stockholm den 21 oktober 2004
Styrelsen
Ledstiernan AB (publ)

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Johan Wachtmeister, VD, 08 545 035 00, mobil 0708 78 41 20
Britt-Marie Boije, Finanschef, 08 545 035 00

Onlineversion av rapporten kan laddas ner från nedanstående länk:
http://www.eyemag.se/core/showpage.php?PROJECTNR=247&SITEID=b561e