Ledstiernan AB

Delårsrapport 3, januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:04 CEST

Resultatet efter skatt för perioden blev -23,6 mkr = -0,17 kr /aktie (-17,7 mkr = -0,13 kr/aktie).

Eget kapital uppgick till 405 mkr = 2,83 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 98%. En värdering enligt "fair value" ökar värdet i portföljen med ca 86 mkr, vilket motsvarar ett justerat eget kapital om 3,43 kr/aktie.

Periodens investeringar uppgick till 54 mkr (52 mkr), där merparten investerats i portföljbolaget Metrima. Intäkter från försäljningar uppgick till 15 mkr.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 74 mkr = 0,52kr/aktie.

Portföljbolaget ipUnplugged fick ett samarbetsavtal med amerikanska Cisco Systems som sträcker sig över tre år.

Energimätningsbolaget Metrima fick i juli ytterligare en stor order från Öresundskraft, Lunds Energikoncern och Landskrona Kommun om 60 mkr med option på order för ytterligare 260 mkr. Metrima har även knutit ett samarbetsavtal med Enic, en av de största tillverkarna av elektronik, för att säkerställa framtida leveranser.

Alf Blomqvist, tidigare ägare och partner i Blomqvist & Ivarsson AB, efterträdde Johan Wachtmeister som VD den 15 augusti 2005.


Stockholm den 20 oktober 2005
Styrelsen
Ledstiernan AB (publ)

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Alf Blomqvist, VD, 08 545 035 00 eller 0733 14 97 00
Britt-Marie Boije, Finanschef, 08 545 035 00

Onlineversion av rapporten kan läsas på nedanstående länk:

http://www.eyemag.se/core/showpage.php?PROJECTNR=512&SITEID=d75ce

På nedanstående länk kan hela rapporten inklusive tabeller läsas i PDF-version:

Delårsrapport 3, januari - september 200
http://hugin.info/132217/R/1016919/159185.pdf

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med inriktning på investeringar inom kommunikationsteknologi såväl som investeringar i tillväxt utanför sektorn. Ledstiernan har idag 13 huvudinnehav där ägandet i genomsnitt uppgår till 35%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35