RKS AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 13:17 CEST

Delårsperioden (jan-juni) i sammandrag:

· Omsättningen uppgick till 112,4 (148,9) Mkr
· Resultat före goodwillavskrivningar uppgick till -2,0 (-14,7) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -5,2 (-18,5) Mkr
· Resultat per aktie efter genomförd nyemission uppgick till -0,33 (-1,15*) kr

Andra kvartalet (april-juni) i sammandrag:

· Omsättningen uppgick till 54,7 (72,5) Mkr
· Resultat före goodwillavskrivningar uppgick till -2,2 (-10,2) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till -3,6 (-14,0) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,87*) kr
· Fulltecknad nyemission i juni tillförde 22,7 Mkr.
· Nya ramavtal med Göteborgs kommun, Fiskeridirektoratet samt IT&Telestyrelsen

Händelser efter rapportperioden
· Nya ramavtal har tecknats med PPM och Räddningsverket
· Jan Anderson tillträdde som ny VD 1 augusti

*Proforma efter genomförd nyemission

För ytterligare information, kontakta:
RKS
Jan Anderson, VD Tel: 0733-51 43 01 jan.anderson@rks.se