Acando

DELÅRSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 08:09 CEST

Tredje kvartalet - 1 juli – 30 september 2010

 • Nettoomsättning 318 MSEK (293)
 • Rörelseresultat 12 MSEK (7)
 • Rörelsemarginal 3,7 % (2,4 %)
 • Resultat efter skatt 6 MSEK (4*)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,07 SEK (0,05*)

 

1 januari – 30 september 2010

 • Nettoomsättning 1 053 MSEK (1 085)
 • Rörelseresultat 46 MSEK (46). Föregående år ingick omstruktureringskostnader om 20 MSEK.
 • Rörelsemarginal 4,3 % (4,2 %)
 • Resultat efter skatt 30 MSEK (42*)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,39 SEK (0,55*)
 • Likvida medel 71 MSEK (134)


 

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

 

Det tredje kvartalet präglades av en förbättrad marknadssituation på flera av våra marknader. Tillväxten i nettoomsättning uppgick till 12 procent i lokal valuta och rörelseresultatet förbättrades. Kvartalsresultatet belastades av cirka 5 MSEK relaterade till bedömda, tillkommande kostnader i tre större kundprojekt och av cirka 2 MSEK relaterade till ledningsförändringar i Danmark. Vi fortsätter vårt löpande arbete med operativa effektiviseringar i syfte att öka rörelsemarginalen till en mer tillfredsställande nivå.

Sverige växer i en stark marknad, men våra förväntningar på resultatförbättringar har inte materialiserats inom samtliga kompetensområden. Det glädjer mig att vår verksamhet i Tyskland visar en positiv utveckling efter en svag inledning av året. Ordersituationen i Norge har förbättrats avsevärt under tredje kvartalet och Oslo kontoret har fortsatt stor efterfrågan på tjänster inom Strategisk IT.

Finland och Storbritannien fortsätter att leverera tillväxt och höga marginaler. Verksamheten i Danmark är fortsatt tyngd av låga priser och en otillfredsställande beläggningsgrad. VD för den danska verksamheten lämnade bolaget i september och i samband med detta genomfördes ytterligare ledningsförändringar. Kostnader i samband med denna förändring uppgick till cirka 2 MSEK i kvartalet.

Vi är stolta över att ha blivit utsedda till Subscription Partner av SAP och som första leverantör på den nordiska marknaden teckna ett Software as a Service avtal. Molnbaserade leveranser är ett av våra fokusområden och vi ser goda möjligheter att växa och ta en ledande position.

Vi har ett fortsatt rekryteringsbehov och har inte lyckats anställa i den takt som planerat. Vi möter kortsiktigt efterfrågan genom att utveckla vår underkonsultaffär. Rekryteringsinsatserna har intensifierats ytterligare under september och oktober.

*Ingen skattekostnad belastade resultatet under 2009.