Boliden AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 09:13 CEST

* Omsättningen uppgick till MSEK 6 962 (7 252) för de
första nio månaderna 2003 och till MSEK 2 326
(2 196) för tredje kvartalet.

* Resultat efter finansiella poster ökade till MSEK 80
(33) för de första nio månaderna 2003. För tredje kvartalet
blev resultatet efter finansiella poster MSEK 11 (13).

* Resultat efter skatt uppgick till MSEK 250 (52),
motsvarande SEK 2,92 (0,61) per aktie för årets första nio
månader. För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt
till MSEK 81 (22), motsvarande SEK 0,94 (0,26) per aktie.

* Kassaflödet uppgick till MSEK 34 (-480) för de första
nio månaderna MSEK -2 (-435) för tredje kvartalet.

* Boliden och finländska Outokumpu har undertecknat ett
Letter of Intent som innebär att Boliden avser att förvärva
Outokumpus gruv- och smältverksamhet inom koppar och zink
och samtidigt avyttra verksamheterna Fabrication och
Teknikförsäljning till Outokumpu. Genom affären blir Boliden
ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag.


Kontaktpersoner för information:
Jan Johansson, VD och koncernchef Tel 08 610 16 02
jan.c.johansson@boliden.se Mobil 070 555 02 02
Ulf Söderström, Informationsdirektör Tel 08 610 15 57
ulf.soderstrom@boliden.se Mobil 070 618 95 95
Jan Öhman, Ekonomi- och Finansdirektör Tel 08 610 15 33
jan.ohman@boliden.se Mobil 070 624 19 05

Bolidens hemsida: www.boliden.se