LC-TEC Displays AB

DELÅRSRAPPORT 6 MÅN JANUARI - JUNI 2007, LC TEC NÅDDE BREAK EVEN ANDRA KVARTALET 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:15 CEST

(NGM:LCT MTF)

· LC-Tec Automation och Ecsibeo förvärvades i mars 2007. Förvärven innebär skapandet av en ny företagsstruktur, LC-Tec Group, med verksamhet även i Asien. Verksamheten har uppdelats i de tre affärsområdena LC-Tec Displays, LC-Tec Asia och LC-Tec Ventures. I samband med detta utsågs Åke Hörnell till ny Verkställande direktör och koncernchef.

· Nettoomsättningen för perioden ökade med 105% och uppgick till 11,8 MSEK (5,8)

· Resultatet före avskrivningar och finansnetto uppgick till för det första halvåret -0,1 MSEK (-3,2) och för det andra kvartalet 2,1 MSEK.

· Resultat efter finansiella kostnader för perioden uppgick till -1,4 MSEK (-3,9)

· Nettoomsättningen under andra kvartalet var 9,2 MSEK och resultatet efter finansiella kostnader uppgick till 0,8 MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,05 kr för andra kvartalet 2007 samt -0,12 kr (-0,45) för första halvåret 2007

· Affärsområde LC-Tec Displays har under perioden ökat sin omsättning till 5,9 MSEK (5,0) och redovisar ett positivt resultat uppgående till 1,3 MSEK

· Affärsområde LC-Tec Asia som införlivades i LC-Tec koncernen per den 1 april 2007 har under perioden april-juni omsatt 5,9 MSEK och bidragit med ett positivt resultat uppgående till 1,7 MSEK

· Inom affärsområde LC-Tec Venture, som omfattar företagen Light Space Technologies och Ecsibeo, har bedrivits utvecklingsverksamhet som belastat koncernens resultat med -3,6 MSEK