Persea AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:05 CEST

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 76,5 (75,0) MSEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5,9 (6,3) MSEK.

Det franska dotterföretaget, Persea SARL, uppvisar en ökning av nettoomsättningen med 6 procent till 15,6 (14,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-1,2) MSEK.

Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget, Persea Sverige AB, uppgick till 61,7 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 9,0 (10,0) MSEK.


För ytterligare information:
Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se

Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se

Om Persea AB
Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike.