SAPA AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:16 CEST

Januari-september 2005
Vinst per aktie uppgick till 7,63 kronor (10,49)
Resultat efter skatt minskade med 27 procent till 279 Mkr (383)
Nettoomsättningen steg med 1 procent till 10 751 Mkr (10 631)
Rörelseresultatet uppgick till 475 Mkr (635)


Sapa i korthet1
Juli-sep 2005
Juli-sep 2004
Jan-sep 2005
Jan-sep 2004

Nettoomsättning, Mkr
3 428
3 427
10 751
10 631

Rörelseresultat, Mkr
142
159
475
635

Rörelsemarginal, %
4,1
4,6
4,4
6,0

Resultat före skatt, Mkr
116
128
408
550

Resultat efter skatt, Mkr
76
91
279
383

Vinst per aktie, kr
2,09
2,50
7,63
10,49

Kassaflöde efter investeringar, Mkr2
180
50
4
200

Leveranser, ton
90 320
93 150
290 310
297 960

Skuldsättningsgrad


0,55
0,541Exklusive realisationsvinst 24 Mkr (2004)
2Exklusive företagsförvärv/avyttringarFör ytterligare information kontakta Stefan Thorheim, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 0708-19 59 17 eller Eva Ekselius, informationschef, tel. 070-664 08 54.