OEM International AB

Delårsrapport

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:42 CET

OEM VISAR öKAD VINST FöR TREDJE KVARTALET

OEM Internationals resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2003
ökade till 16,9 MSEK (15,8). Försäljningen jämfört med förra året
minskade till 338 MSEK (372). Resultatet för nio månader blev 48,6 MSEK
(32,2). Omsättningen minskade till 1.088 MSEK (1.158). Vinsten per aktie
har höjts till 3:90 kr (2:17).

- Vi kan konstatera att bolagsgruppen EP nu visar betydligt bättre
siffror både vad gäller omsättning och resultat, grupp Hydraulik och
Mekaniks omsättning ligger på samma nivå som förra året, medan grupp
Elektronik redovisar en kraftigt minskad försäljning och försämrat
resultat, säger koncernchef Jörgen Zahlin.

- Grupp Automation har trots omsättningsminskning ökat vinsten. De
rationaliseringar som genomförts av produktsortimenten har tillsammans
med valutaförändringar lett till lägre omsättning. Vi har skapat ett
bättre utgångsläge inför nästa år och alla bolag i gruppen gör positivt
resultat.

- Under perioden har avyttring av verksamheten i Industri AB Reflex
genomförts. Bakgrunden till försäljningen är att bolagets inriktning
ligger utanför OEM:s affärsidé och vi är nöjda med att ha hittat en bra
köpare till bolaget, fortsätter Jörgen Zahlin.

- Marknaden är fortsatt svårbedömd, men vi planerar för en fortsatt svag
efterfrågan. Vi fortsätter med vårt omstruktureringsarbete, satsar på
kundaktiviteter, utveckling av produktsortimentet och en ökad inre
effektivitet. Vi väntar inte på en konjunktursvängning, utan planerar
för framgång i rådande läge, säger Jörgen Zahlin.

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB på tel. 0709-760 695