Sandvik AB

Delårsrapport andra kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 08:49 CEST

· Resultat efter finansnetto: 1 191 MSEK. Valutaeffekt -180 MSEK · Fakturering: 12 330 MSEK, +4 % i fast valuta för jämförbara enheter
· Orderingång: 12 410 MSEK, +2 % i fast valuta för jämförbara enheter
· Kassaflöde före investeringar: 1 119 MSEK
· Vinst per aktie: 3,60 SEK i kvartalet

Ytterligare information kan erhållas per tfn 026-26 10 01.

En kombinerad presentation och telefonkonferens kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm den 5 augusti kl 14.00. För ytterligare information hänvisas till www.sandvik.com

Sandvik AB
811 81 Sandviken
026 26 00 00
www.sandvik.com
org.nr: 556000-3468