Telelogic AB

Delårsrapport april - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 08:38 CEST

· Omsättningen ökade 4% i lokal valuta jämfört med första kvartalet i år.

· Kostnaderna fortsätter minska i takt med omstruktureringen i Europa. Resultat före skatt förbättrades med 11,4 MSEK jämfört med första kvartalet i år.

· Kraftig förbättring av resultatet i Europa på oförändrade intäktsnivåer. 75% av initierade åtgärder genomförda.

· Återhämtning inom telekomsegmentet med en försäljningsökning på 15% jämfört med första kvartalet i år.

· Återhämtning för försäljningen av utvecklingsverktyget TAU. Nylanserade TAU Generation2 står för 10% av den totala nyförsäljningen av licenser.

Kontaktpersoner:
Anders Lidbeck, President & CEO
Tfn: 040-174700

Catharina Sundelin, VP Corporate Communications
Tfn: 040-174730
E-mail: catharina.sundelin@telelogic.com