Hedson Technologies

Delårsrapport April-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:15 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 72,6 Mkr (61,0 Mkr) en ökning med 19 %, vilket utgör organisk tillväxt.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,0 Mkr (-2,6 Mkr), en ökning med 8,6 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 % (-4,3 %).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 Mkr (-3,3 Mkr).

• Amortering av 19 Mkr av koncernens Mezzaninelån har skett. Amorteringen finansierades genom en nyemission i maj. Åtgärden beräknas förbättra bolagets finansnetto med 2,5 Mkr på årsbasis.


Januari-juni 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 148,8 Mkr (111,6 Mkr) en ökning med 33 %, varav 25 % -enheter utgör organisk tillväxt.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,1 Mkr (0,6 Mkr), en ökning med 12,5 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,8 % (0,6 %).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 5,9 Mkr (-2,6 Mkr).

• På extra bolagsstämma 2007-08-29 föreslår styrelsen bland annat om att genomföra en omvänd splitt 1:100 och att söka notering på OMX First North.

Mer information lämnas av:
Mikael Lange, VD och koncernchef,Telefon: 040-53 42 42 , mikael.lange@hedson.se
Rickard Blomqvist, Finanschef, Telefon: 040-53 42 62, rickard.blomqvist@hedson.se


Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under
varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk. Den svenska verksamheten finns i
Malmö och Vänersborg och dotterbolag i Tyskland, England, Frankrike och USA.

Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget
och har cirka 4 000 aktieägare.

www.hedsontechnologies.se