ChronTech Pharma AB

DELÅRSRAPPORT CHRONTECH PHARMA JANUARI - SEPTEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:11 CET

  • Forsknings- och utvecklingskostnader 6,2 (4,5) MSEK
  • Resultat efter skatt -9,6 (-8,7) MSEK
  • Resultat per aktie -0,13 (-0,22) SEK
  • Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden
  • Som tidigare rapporterats har patienter som ingått i ChronVac-C®-studien som slutförts nu startat behandling med ”standard of care”-terapi, dvs interferon kombinerat med ribavirin. Mer än 70% av de patienter som påbörjat behandlingen har svarat snabbt på behandlingen med <50 viruskopior/mL blod redan efter fyra veckor (s k rapid viral response). Detta är en ovanligt snabb reduktion av virus i blodet hos patienter med HCV genotyp 1, indikerande en roll för ChronVac-C® i kombinationsterapi
  • Industriell utveckling av IVIN, den nya injektionsnålen för DNA-vaccination, har påbörjats med hjälp av det engelska konsultbolaget Team Consulting
  • Multicenterstudien på ChronSeal® för behandling av kroniska bensår som utförts i Sverige och Norge har som tidigare rapporterats avslutats. Kringle Pharma, Inc. i Japan har givit ChronTech en förlängning av optionen att köpa tillbaka ägarandelar i ChronSeal® till den 31 december 2010

Händelser efter periodens utgång

  • Sex av sju (85%) av patienter som ingått i ChronVac-C®-studien som startat behandling med ”standard of care”-terapi, dvs interferon kombinerat med ribavirin var virusfria i blod efter 24 veckors behandling. Detta styrker ytterligare de goda resultat som setts vid behandlingsvecka fyra och 12.
  • Styrelsen har beslutat att förlänga tiden för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen med tre veckor, till och med den 19 november 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se

Om ChronTech
ChronTech
utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se