Citat AB

Delårsrapport: Citatkoncernen visar stark tillväxt

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 10:56 CEST

Citat är Nordens ledande kommunikationsproducent. För årets andra kvartal ökar koncernen sin nettoomsättning med 33 procent och rörelseresultatet ökar med 114 procent.

- Citat erbjuder ett tjänsteutbud och en affärsmodell som är mycket efterfrågad på den nordiska kommunikationsmarknaden. Den höga tillväxten – i kombination med god lönsamhet – är ett tydligt bevis på detta, säger Citats vd och koncernchef Dan Sehlberg.

Januari – juni 2007
Nettoomsättningen ökade till 255 (195) MSEK, en tillväxt med 31 procent varav 10 procent organiskt
Byråintäkten[1] ökade till 199 (159) MSEK, en tillväxt med 25 procent varav 11 procent organiskt och byråmarginalen[2] uppgick till 9 (8) procent
Rörelseresultat uppgick till 18 (13) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 7 (7) procent. En resultatförbättring med 35 procent jämfört med föregående år
Resultatet före skatt uppgick till 18 (13) MSEK

April – juni 2007
Nettoomsättningen ökade till 130 (98) MSEK, en tillväxt med 33 procent varav 13 procent organiskt
Byråintäkten ökade till 103 (79) MSEK, en tillväxt med 29 procent varav 17 procent organiskt och byråmarginalen uppgick till 9 (6) procent
Rörelseresultat uppgick till 9 (4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 7 (5) procent. En resultatförbättring på 114 procent jämfört med föregående år
Resultatet före skatt uppgick till 9 (4) MSEK


• Fastighetsägarna outsourcar Fastighetstidningen samt redaktionen till Citat. Avtalet blev klart i juni och övertagandet skedde den första augusti. Uppdraget öppnar för en ny outsourcingmarknad och fler affärer inom området organisationsmedia.
• Under kvartalet tecknade Citat avtal med ett flertal nya och befintliga kunder exempelvis Alstom, Dagens Nyheter, Fastighetsägarna, FMV, Fritidsresor, Gant, Lindex, Microsoft, OKQ8, Regeringskansliet, Retail and Brands, Scania, SJ, Stena Line, Svenska Spel, TeliaSonera, Volvofinans Konto samt Åhléns.
• För att möta den höga tillväxttakten har 68 personer rekryterats under första halvåret 2007. Nettoökning av antalet medarbetare i koncernen uppgår till 11 procent, utöver medarbetarna som tillkommit i och med förvärvet av Appelberg.


Marknad
En stark konjunktur gör att efterfrågan av kommunikationstjänster är fortsatt god. Det märks en ökad satsning inom rörliga medier, inte minst inom telekomsektorn. Trenden i branschen går mot konsolidering och nischspelare köps upp för att skapa attraktiva helhetserbjudanden. Något som efterfrågas i högre utsträckning från större kunder. Intresset för outsourcing inom kommunikationsbranschen är fortsatt högt.

Verksamhet
Den starka tillväxten i nettoomsättning beror främst på förvärvet av Appelberg i början av året, samt en stark organisk tillväxt framförallt inom kärnverksamheten Marknadstjänster och Informationstjänster.


Citat Group AB


För ytterligare information kontakta:

Dan Sehlberg, vd och koncernchef Citat 08-506 617 51, 0708-99 26 44
Håkan Juserius, vvd och finanschef Citat 031-701 56 34, 0706-69 48 88
Gunilla Danström, press- och marknadsansvarig Citat 08-527 725 64, 0733-10 99 29Läs mer om Citat på vår hemsida www.citat.se.

[1] Nettoomsättning efter avdrag för direkt produktionsrelaterade kostnader
[2] Rörelseresultatet i procent av byråintäkten

Citat är Nordens ledande kommunikationsproducent och hjälper marknads- och informationsavdelningar till en bättre vardag. Det gör vi med hjälp av rationell produktion, konsulttjänster och outsourcing. Citat har 400 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Lund, Västerås och Helsingfors. Ägare är Bure Equity AB (publ). Citat har många av Sveriges större företag som kunder till exempel Ericsson, Lindex, SEB, TeliaSonera, Unilever och Volvo.