Concordia Maritime AB

DELÅRSRAPPORT CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari - 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:44 CEST

• Resultat efter skatt MSEK 35,5 (114,0) varav resultat vid fartygsförsäljningar
MSEK 53,3 (44,8) och valutakursdifferenser MSEK -48,5 (0)

• Resultat per aktie efter skatt SEK 0,74 (2,39)

• Nettoomsättning MSEK 246,8 (352,8)

• Eget kapital MSEK 1 740,7 motsvarande SEK 36,47 per aktie, en ökning med
SEK 2,60 per aktie sedan årsskiftet

• Prognos för 2005: MSEK 100 före skatt och kursdifferenser motsvarande SEK 2,10 per aktie, sålunda oförändrad jämfört med tidigare prognos.

• Leverans av första P-MAX-fartyget Stena Paris i november


Kontaktpersoner:

Hans Norén, VD Göran Hermansson, ekonomichef
031-85 51 01 eller 0704-85 51 01 031-85 50 46 eller 0704-85 50 46