Firefly AB

DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB (PUBL), JANUARI-JUNI, 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 13:48 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46427

FIREFLY: DELÅRSRAPPORT FIREFLY AB (PUBL), JANUARI-JUNI, 2007

(NGM:FIRE)

· Orderingången ökade med 44 % till 48,2 mkr (33,4 mkr)
· Orderstocken ökade med 324 % till 69,0 mkr (16,3 mkr)
· Omsättningen ökade med 35 % till 32,6 mkr (24,2 mkr)
· Rörelseresultatet uppgick till 0,2 mkr (0,2 mkr)
· Under perioden har kostnad för kundförlust tagits med 0,6 mkr
· Resultatet per aktie blev 0,05 kr (0,03 kr)


Verksamheten
Första halvåret har avlöpt planenligt med undantag för en något sämre orderingång än förväntat inom verksamhetsområdet Industriapplikationer. Detta beror huvudsakligen på att ett antal större kundprojekt ännu inte kommit till beslut. Bolaget har genomfört ett stort antal långsiktigt riktade marknadsföringsaktiviteter som förväntas leda till en försäljningsökning inom verksamhetsområdet med början under hösten.

Inom affärsområdet Infrasystem löper leveransen avseende tunnelskydd till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) planenligt och under andra kvartalet har bolaget erhållit ytterligare order från SL avseende denna typ av utrustning. I enlighet med tidigare publicerade kontraktsvillkor skall SL genomföra provdrift av de första systemen. Vid godkänd provdrift kommer huvuddelen av leveransen att genomföras under 2008 och projektet förväntas vara färdigt under 2009.

Orderingång, fakturering och resultat
Periodens orderingång uppgick till 48,2 mkr (33,4 mkr) en ökning med 44 %. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 69,0 mkr (16,3 mkr). Omsättningen ökade med 35 % till 32,6 mkr (24,2 mkr). Rörelseresultatet uppgick till 0,2 mkr (0,2 mkr).


(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.