LKAB

Delårsrapport fjärde kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:38 CET

OKTOBER – DECEMBER
•        Nettoomsättningen minskade med 17 % och blev 4 593 (5 519) Mkr.
•        Rörelseresultatet ökade med 116 % och blev 1 041 (481) Mkr.
•        Resultatet efter finansiella poster ökade med 102 % och blev 1 177 (528) Mkr.
•        Resultat efter skatt uppgick till 705 (751) Mkr.
•        Operativt kassaflöde uppgick till 1 468 (2 128) Mkr.
•        Ökade leveranser med 34 % inom Mining Division.
•        Nedskrivning av olivinverksamhet på Grönland med -317 Mkr.

JANUARI – DECEMBER
•        Nettoomsättningen minskade med 50 % och blev 11 558 (23 128) Mkr.
•        Rörelseresultatet minskade med 94 % och blev 659 (10 327) Mkr.
•        Resultatet efter finansiella poster minskade med 89 % och blev 1 192 (10 389) Mkr.
•        Resultat efter skatt uppgick till 719 (7 641) Mkr.
•        Operativt kassaflöde uppgick till -649 (5 652) Mkr.
•        Minskade leveranser med 17 % inom Mining Division.
•        Nedskrivning av olivinverksamhet  på Grönland med -317 Mkr.
•        Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning ska uppgå till  714 (4 000) kr per aktie motsvarande 500 (2 800) Mkr.

Hela rapporten bifogas nedan.

Presskonferens har startat kl 08:30,
den webbsänds på   http://webbtv.compodium.se/lkab/

Kontaktpersoner rörande denna rapport är Lars-Eric Aaro, vd, 070-373 8106 och Leif Boström, ekonomidirektör, 070-373 81 62,
vilka beräknas vara tillgängliga för kommentarer när presskonferensen är slut.

Hälsningar

Christina Niemi Autio
LKAB Information
SE 98186 Kiruna
Tel: 0980 710 41, 070 342 10 41
Fax: 0980 109 02
christina.niemi.autio@lkab.com