ScanMining AB

DELÅRSRAPPORT FÖR 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:45 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46373

SCANMINING: DELÅRSRAPPORT FÖR 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

(för tabell se bifogad fil)


· Bolagets styrelse har under perioden ansökt om att moderbolaget ScanMining och dotterbolaget Blaikengruvan AB skall inleda företagsrekonstruktion. Den 28 juni inleddes företagsrekonstruktionen som i första hand beviljades under tre månader.

· Andra kvartalet var koncernens nettoomsättning 56 764 tkr (27 632 tkr).
Resultatet efter skatt -41 319 tkr (-7 463 tkr) och resultat per aktie -0,32 kr (-0,07 kr).

· Under juli månad tillsattes ny verkställande direktör och koncernchef i ScanMining AB.

· Planerat åtgärdsprogram för ökad guldhalt och kostnadsreduktion kommer att genomföras under andra halvåret i Pahtavaaragruvan.

· Bolaget har uppdragit åt Micon International Limited att göra en analys och åtgärdsplan av dotterbolaget Blaikengruvan AB. Internationella konsulter med stor erfarenhet av lösningar av problem liknande de som finns i Blaikengruvan har anlitats. Analysen visar möjligheten att Bolaget kan nå positivt kassaflöde hösten 2007 i Blaikengruvan AB.

· Efter rapportperiodens utgång har investeringsbanken Rothschild fått i uppdrag att bistå styrelsen i ScanMining AB i frågor rörande kapitalstruktur och finansiering

(för fullständig rapport se bifogad fil)