A-COM Communication Aktiebolag

Delårsrapport för A-Com AB, 1 augusti - 31 oktober 2003

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 13:41 CET

Fortsatt positiv resultatutveckling på svag marknad

Kraftigt förstärkt finansiell ställning
efter finansieringspakets genomförande

Rörelseresultatet före avskrivningar
uppgick till -6,0 (-15,0) Mkr

Nettomsättningen minskade med 4% och
byråintäkten ökade med 6% för jämförbara enheter

ANDRA KVARTALET: 1 augusti - 31 oktober, 2003
Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 57,8 (95,9) Mkr och byrå­intäkten till 44,7 (58,7) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var nettoomsättningen 60,4 Mkr och byrå­intäkten 42,3 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -6,0 (-15,0) Mkr. För jämför­bara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -14,2 Mkr.
Periodens resultat efter skatt uppgick till -16,8 (-37,2) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till -1,7 (-1,5) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwill­av­skrivningar om -2,5 (-2,8) Mkr.
Kassaflödet under perioden uppgick till -2,8 (-10,5) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,9 (-36,4) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till -1,01 (-3,01) kronor.

FÖRSTA HALVÅRET: 1 maj - 31 oktober, 2003
Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 119,6 (181,9) Mkr och byrå­intäkten till 87,5 (110,0) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var netto­omsättningen 114,0 Mkr och byråintäkten 83,5 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -9,4 (-27,4) Mkr. För jämför­bara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -24,5 Mkr.
Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,5 (-26,9) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till -2,6 (-3,1) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwill­av­skrivningar om -5,3 (-5,9) Mkr.
Kassaflödet under perioden uppgick till -2,2 (-16,0) Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,7 (-48,6) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till -1,41 (-2,17) kronor.

Sedan andra kvartalet i fjol har ett antal dotter- och intressebolag avyttrats eller avvecklats, antingen på grund av att de gått med förlust eller för att de har ansetts ha för hög risk, vilket resulterat i minskad omsättning och byråintäkt för koncernen som helhet. Ökningen i byråintäkt och rörelseresultat för jämförbara enheter är resultatet av ökad försäljning och effekter av genomförda kostnads­besparingar. Detta har lett till förbättrade marginaler.

För andra kvartalet är effekten av kostnads­besparingarna för jämförbara enheter 19 procent lägre personal­kostnader och 22 procent lägre hyreskostnader jämfört med samma kvartal föregående år.

För ytterligare information kontakta
Fredrik Sandelin, VD & Koncernchef
A-Com AB
Telefon: 08-587 078 00
Besöksadress: Vasagatan 11, Stockholm
Postadress: Box 533, 101 30 Stockholm
www.a-com.se

A-Coms affärsidé är att attrahera, vässa och accelerera talang i syfte att bygga varumärkesdrivande specialistbolag inom marknadskommunikation. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga kundvärde - Spetskompetens i samverkan. A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskommunikation och varumärkesrelaterade tjänster med 24 delägda specialistbolag.