A-COM Communication Aktiebolag

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2005 - 31 JANUARI, 2006

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 13:33 CET

A-Com visar ett positivt rörelseresultat om 2,5 Mkr för årets första nio månader

A-Com visar ett positivt resultat efter finansiella poster om 1,3 Mkr och ett positivt resultat efter skatt om 0,7 Mkr för tredje kvartalet

Rörelsebolagen visar positivt rörelseresultat om 22 Mkr på rullande årsbasis

Byråintäkten ökade under tredje kvartalet med 28 procent för jämförbara enheter

Marknaden växte med 7 procent under 2005


TREDJE KVARTALET (november 2005 - januari 2006)
Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 53,1 (48,6) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var nettoomsättningen 46,3 Mkr.
Byråintäkten uppgick under tredje kvartalet till 43,5 (36,0) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var byråintäkten 34,1 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,6 (-20,1) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 Mkr.
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 2,1 (-20,8[1]) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande kvartal föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar -2,9[1] Mkr.
Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,7 (-22,4[1]) Mkr. Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 2,4 (1,7) Mkr.
Kassaflödet under perioden uppgick till 0,5 (-2,1) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till -0,9 (-21,6 [1],[2]) kronor.


NIO MÅNADER (maj 2005 - januari 2006)
Nettoomsättningen uppgick under årets första nio månader till 139,5 (138,2) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var netto­omsättningen 129,0 Mkr.
Byråintäkten uppgick under årets första nio månader till 113,7 (101,1) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period förra året var byråintäkten 92,8 Mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3,9 (-27,7) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -6,7 Mkr.
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 2,5 (-30,1[1]) Mkr. För jämförbara enheter motsva­rande period föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar -8,9[1] Mkr.
Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-33,5[1]) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till 7,3 (4,3) Mkr.
Kassaflödet uppgick till 0,5 (-0,6) Mkr.
Resultat per aktie uppgick till -4,5 (-37,3[1],[2]) kronor.

[1] Omräknat enligt IFRS 1.
[2] Efter sammanläggning av aktier 100:1.