Custos AB

Delårsrapport för AB Custtos avseende perioden 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 10:09 CEST

· Custosaktiens totalavkastning för delårsperioden var 54,3 (2,3)%.

· Totalavkastningen drygt 35 (44) procentenheter bättre än index.

· Inlösen av aktier med likvid i form av aktier i Bilia och kontanter
beslutad av bolagsstämman.

· Substansvärdet uppgick till 180 kr per aktie per 2003-09-30.

· Resultatet per aktie uppgick till 7 (27) kr för delårsperioden.

Stockholm den 13 oktober 2003

AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ)

Mikael Nachemson
Verkställande direktör

Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm Org.nr. 556036-1668
Telefon 08-440 57 70, Telefax 08-440 57 80, Hemsida www.custos.se