Hebi Health Care AB

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 17:00 CEST

*Hebi Orsa ökar vinsten till 5,9 MSEK (4,1), samt omsättningen till 37,8 MSEK (30,7).

*Likviditeten är fortsatt god; 388 MSEK i likvida medel.

*Svenska Rayon har påverkat rörelseresultatet negativt med 20,3 MSEK. Bolaget avyttrades den 25 juli.

*Hebi Pharmaceutical Raw Material beräknas nå fullskalig produktion i januari 2004. Testproduktion inleds vid den stora anläggningen i november. Verksamhet pågår i pilotanläggningen.

*Bilaga; Delårsrapport för andra kvartalet 2003.

Andra kvartalet april-juni 2003 i sammandrag

*Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 80,4 MSEK (106,0)
*Rörelseresultatet blev –18,8 MSEK (1,6) och nettoresultatet blev –18,0 MSEK (-8,5)
*Konvertibelemissionen inbringade 73 MSEK
*Hebi Intressenter AB ny huvudägare
*Svenska Rayon såldes den 25 juli till SRA Intressenter AB, ett dotterbolag till Hebi Intressenter AB; affären förutsätter godkännande av bolagsstämma
*Svenska Rayons konkursansökan registrerades den 25 augusti, SRA Intressenter AB avser ändå att genomföra affären

Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär