Assa Abloy AB

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 09:05 CEST

Omsättningen uppgick till 5 930 MSEK (6 245), upp 6% i lokala valutor, - 2% organisk tillväxt
Resultat före skatt minskade med 16% för kvartalet och minus 7% för halvåret
Rörelsemarginalen, EBITA, var 13,0% (13,9) för kvartalet
Det operativa kassaflödet uppgick till 577 MSEK för kvartalet och 1,142 MSEK för halvåret
Den nya organisationen har ökat aktivitetsnivån i koncernens omstruktureringsprocess

Andra kvartalet Sex månader
2003 2002 Förändr. 2003 2002 Förändr.
Omsättning, MSEK 5 930 6 245 -5% 12 054 12 549 -4%
Varav:
Organisk tillväxt -2% -1%
Förvärv 8% 8%
Valutaeffekt -691 -11% -1 420 -11%
Rörelsemarginal, EBITA, % 13,0 13,9 - 13,4 13,8 -
Just. för valuta och förvärv 13,3 - 13,1 -
Resultat före skatt, MSEK 407 484 -16% 875 944 -7%
Varav:
Valutaeffekt -40 -8% -93 -10%
Operativt kassaflöde, MSEK 577 866 -35% 1 142 1 528 -25%
Vinst per aktie (EPS), SEK 0,71 0,84 -15% 1,53 1,65 -7%
EPS exkl. goodwill, SEK 1,34 1,48 -9% 2,82 2,93 -4%

Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Martin Hamner, Ekonomi- och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.