Nordea Bank AB

Delårsrapport för andra kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 10:49 CEST

Förbättrat resultat under andra kvartalet...
Rörelseresultatet steg 52 % till 579 miljoner euro (första kvartalet: 380)
Intäkterna steg 6 % till 1 463 miljoner euro (1 374)
Kostnaderna föll 2 % till 902 miljoner euro (917)
Kreditförluster 92 miljoner euro (98), eller 0,25 % av utlåning och garantier på årsbasis
Vinst per aktie 0,14 euro (0,09)
Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 18,1 % (12,2)

...och under första halvåret
Rörelseresultatet steg 37 % till 959 miljoner euro (första halvåret 2002: 702)
Intäkterna steg 1 % till 2 837 miljoner euro (2 807)
Kostnaderna minskade till 1 819 miljoner euro (1 827)
Vinst per aktie, rullande 12 månader, 0,40 euro
Avkastning på eget kapital exkl. goodwill 15,2 % (9,5)

Ökat fokus
Nordisk Renting sålt
Fastighetsmäklaren Huoneistokeskus såld
Legal omstrukturering inledd
Ny affärsmodell för Life under implementering
Harmoniserad affärsorganisation i Retail Banking
Investmentbankverksamheten omorganiserad
Förhandlingar med IBM om partnerskap för IT-produktion

"Våra resultat och vårt fokus förbättras allt snabbare. Intäkterna bibehålls trots lägre marknadsräntor. Samtidigt var kostnaderna under första halvåret lägre än under samma period förra året. Kreditförlusterna är koncentrerade till isolerade områden och ligger på en hanterbar nivå. Jag förutser att vi gott och väl når vårt kostnadsmål i år, eftersom vi nu börjar se resultaten av vidtagna åtgärder", säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea.

För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996
Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations +46 8 614 7852 (eller +46 70 204 9878)
Erik Evrén, informationschef Sverige +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 5389)