KappAhl

Delårsrapport för andra kvartalet verksamhetsåret 2005/06

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 08:48 CEST

Andra kvartalet (december 2005 - februari 2006)
KappAhls nettoomsättning (exklusive moms) under perioden uppgick till MSEK 1 026 (953), en ökning med 7,7 procent.
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 88 (63), en ökning med 40 procent.
Bruttomarginalen uppgick till 57,4 procent (54,4) och rörelsemarginalen till 8,6 procent (6,6).
Finansiella kostnader har belastats med MSEK 40 av engångskaraktär för börsnoteringsprocess och omläggning av koncernens finansiering.
Resultat efter skatt uppgick till MSEK 19 (45) vilket motsvarar kronor 0,25 (0,60) per aktie.
Antalet butiker har varit oförändrat.

VD Christian W. Janssons kommenterar KappAhls andra kvartal
- KappAhls rörelseresultat på 88 miljoner kronor visar på en stark ökning jämfört med motsvarande period föregående år. Det är KappAhls bästa andra kvartal genom tiderna. Vi har haft ett kvartal med en god försäljningsökning trots en svagare reaperiod. Ökningen kommer till största delen från våra nyöppnade butiker som haft en mycket bra start. Vi har haft en utmärkt julhandel och den försenade våren har endast påverkat perioden marginellt.
- KappAhls utveckling går enligt plan och vi har särskilt anledning att vara nöjda över att vi fortsätter öka bruttomarginalen jämfört med tidigare år. Detta är ett kvitto på att vi är duktiga inte bara på försäljning utan, minst lika viktigt, på inköp och logistik. Vi har hittills under verksamhetsåret öppnat tolv nya butiker och stängt en butik. Vi räknar fortsatt med att hålla en hög nyetableringstakt och öppna 15 till 20 nya butiker per år de närmaste två åren.

För ytterligare information vänligen kontakta
Christian W. Jansson, VD Telefon +46-70-995 02 01
Håkan Westin, Finanschef Telefon +46-70-471 56 64

www.kappahl.com

Adress och säte
KappAhl Holding AB (publ); organisationsnummer 556661-2312
Idrottsvägen 14
431 24 Mölndal