Audiodev AB

Delårsrapport för AudioDev AB

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:25 CEST

1 januari - 31 mars, 2009
(Siffror inom parentes relaterar till 1 januari - 31 mars 2008)

 

  • Nettoomsättningen uppgick till 12,6 (14,7) miljoner kronor
  • Resultatet efter finansiella poster blev -18,2 (-15,8) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt uppgick till -18,3 (-12,7) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,09 (-0,76) kronor
  • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 7,1 (23,2) miljoner kronor

Informationen är sådan som AudioDev AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april, kl 14.45

 

För mer information kontakta:

Christer Sjöström, Chief Executive Officer, Tel: +46 40 690 49 00, Mobil: +46 705 45 64 55
e-post: christer.sjostrom@audiodev.com

Anna Thelander, Chief Financial Officer, Tel: +46 40 690 49 42, Mobil: +46 709 694920,
e-post: anna.thelander@audiodev.com

AudioDev är en världsledande leverantör av kompletta lösningar för kvalitetskontroll av optisk media samt av inspektionssystem för att kvalitetssäkra tillverkning av tunna skikt och filmer. Koncernens produkter för kvalitetssäkring och produktionseffektivitet marknadsförs under varumärkena ETATM, CATSTM och GO!TM. Kunderna finns bland tillverkare av optisk media, platta bildskärmar och andra industriella applikationer där tunna skikt behöver kvalitetskontrolleras vad gäller exempelvis färgbestämning, tjockleksmätning och densitet. AudioDev har ett komplett erbjudande med högprecisionstestare, testare för produktionskontroll, omfattande kundsupport, utbildning och TestCenters runt om i världen.

Nettoomsättningen 2008 uppgick till 116 miljoner kronor. De största marknaderna är USA, Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan september 2000.