Bactiguard AB

Delårsrapport för Bactiguard Holding AB, januari – juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 11:49 CEST

Delårsrapporten för januari – juni 2012 är nu publicerad och finns tillgänglig på www.bactiguard.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO, Bactiguard
Tel: +46 8 440 58 61 
martin.ohman@bactiguard.se

eller

Linda Nyberg, PR & Kommunikationsdirektör, Bactiguard
Tel: +46 8 440 58 64
linda.nyberg@bactiguard.se

 

 

Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.