Beijer Electronics AB

Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:11 CEST

* Nettoomsättningen uppgick till 97,8 mkr (103,0) under det tredje
kvartalet och 326,6 mkr (312,5) under nio månader.
* Rörelseresultatet blev 6,2 mkr (9,4) under det tredje kvartalet och
23,1 mkr (27,0) under nio månader.
* Resultatet efter skatt var 4,7 mkr (7,0) under det tredje kvartalet
och 17,1 mkr (19,9) under nio månader.
* Vinsten per aktie blev 0,75 kr (1,12) under det tredje kvartalet
och 2,75 kr (3,20) under nio månader.
* Globalt ramavtal har tecknats med Tetra Pak om leveranser av
operatörsterminaler.
* Omorganisation och åtgärdsprogram har initierats.

För mer information kontakta VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 8600 eller 0706-35 86 10 alternativt ekonomichef Göran Sandell på telefon 040-35 86 00. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.