Digital Vision AB

Delårsrapport för Digital Vision AB januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:48 CEST

Digital Vision ökar vinsten

Januari – Juni 2007

• Orderingången ökade med 37 % till 60,9 (44,6) Mkr
• Nettoomsättningen uppgick till 60,6 (32,3) Mkr, en ökning med 88 %
• Rörelseresultatet före fin. netto uppgick till 6,7 (-18,0) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (- 19,3) Mkr
• Bruttomarginalen förbättrades till 66 % (58 %)
• Resultat per aktie var 0,10 (-0,65) kr
• Samarbeten med Sonic Solutions och Avid

Andra kvartalet 2007

• Nettoomsättningen förbättrades med 144 % till 32,2 (13,2) Mkr
• Rörelseresultatet före fin. netto förbättrades till 4,7 (-12,0) Mkr
• Bruttomarginalen förbättrades till 70 % (58 %)
• Resultat per aktie var 0,07 (-0,43) kr

Händelser efter periodens slut

• Erhållit tillväxtlån från Almi

Frågor besvaras av Lars Taflin, telefon 0733-678 213, e-post lars.taflin@digitalvision.se

Digital Vision erbjuder innovativa produkter för förbättring, färgkorrigering och restaurering av bilder samt system för överföring av bilder till digitala medier. Produkterna används globalt av ledande TV- och filmbolag samt av företag inom slutbearbetningsindustrin för färdigställande av TV-program samt spel- och reklamfilm. Företaget är ledande inom digital bearbetning av bilder i 2K/4K.

Digital Vision AB grundades 1988. Koncernen består i dag av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterbolag, Digital Vision US i Los Angeles, USA och Digital Vision UK i London, England. Företaget upprätthåller sin globala närvaro genom ett starkt nätverk av kvalificerade distributörer. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.