Digital Vision AB

Delårsrapport för Digital Vision AB, januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:12 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 22,4 (52,4) Mkr
· Resultat före skatt uppgick till -23,6 (-3,8) Mkr
· Resultat per aktie -2,18 (-0,47)
· Avvecklingskostnader för föregående VD har belastat resultatet med 2,2 Mkr.
· Ökad aktivitet på marknaden.

Delårsrapporten kommer även att hållas tillgänglig för allmänheten på bolagets hemsida www.digitalvision.se.

Frågor besvaras av verkställande direktör Bengt Broman, telefon: 070-570 10 30, e-post: bengt.broman@digitalvision.se
Digital Vision AB, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna, www.digitalvision.se, Org.nr. 556319-4041, Tel. 08-546 182 00

Kommande rapporteringstillfällen:
Bokslutskommuniké 11 februari 2005


Solna den 21 oktober 2004

Bengt Broman
Verkställande direktör

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV:
- Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD
- Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät
Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.