Digital Vision AB

Delårsrapport för Digital Vision AB januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:19 CEST

Fortsatt stark försäljningstillväxt

Perioden januari – september 2005
• Orderingången förbättrades med 133 % till 51,8 (22,2) Mkr
• Nettoomsättningen förbättrades med 99 % till 44,6 (22,4) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -14,7 (-23,6) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till -51,1 (-23,6) Mkr efter nedskrivning enligt IFRS 3
• Resultatet per aktie var -1,96 (-2,18) kr
• Orderstocken uppgick till 14,5 (3,6) Mkr
• Styrelsen har beslutat om emission av konvertibla skuldebrev om 40,2 Mkr


Perioden juli – september 2005
• Orderingången förbättrades med 161 % till 20,6 (7,9) Mkr
• Nettoomsättningen förbättrades med 61 % till 12,4 (7,5) Mkr
• Rörelseresultatet förbättrades till -7,1 (-8,6) Mkr